Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Belastingen overig

Amendement Indexatie gemeentelijke belastingen en tarieven met 1,7%

Wat willen we bereiken?
De gemeente Dronten wil de lastenverzwaring voor de inwoners zo laag mogelijk houden.
Hoe te bereiken?
Door de indexatie te beperken tot 1,7 %.

ga terug