Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Burgerzaken

Klantgeleidingssysteem Burgerzaken (€ 765 structureel vanaf 2021, nadeel; € 4.223 incidenteel 2020, nadeel) en klantunits (€ 19.500 structureel vanaf 2021, nadeel; € 18.836 incidenteel 2020, nadeel)

Wat te bereiken?

Het optimaliseren van de (digitale) dienstverlening voor de inwoners.

Hoe te bereiken?

Tien bundels van e-diensten en website uitbreiden met mijn.afspraak.nl

Verkiezingskalender (€ 64.477 voordeel in 2020 en nadeel in 2023)

In 2020 zijn geen verkiezingen voorzien. De eerstvolgende dag van stemming voor de Tweede Kamerverkiezing is 17 maart 2021.
Normaliter begroten we elk jaar één verkiezing. Dat is dus voor 2020 niet nodig, mits geen sprake is van een tussentijdse verkiezing. Wij stellen voor deze systematiek aan te passen aan de verkiezingskalender en het budget van 2020 over te zetten naar 2023, aangezien in 2023 sprake is van twee verkiezingen.

ga terug