Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen 2020-2023

ALGEMENE RESERVE

Algemene reserve vrij aanwendbaar

40.809.673

-3.075.800

37.733.873

37.733.873

37.733.873

37.733.873

 Subtotaal Algemene reserve

40.809.673

0

-3.075.800

0

37.733.873

0

0

0

37.733.873

0

0

0

37.733.873

0

0

0

37.733.873

BESTEMMINGSRESERVES

Bestemmingsreserve dekkingsreserve

0

2.923.000

2.923.000

-1.030.000

1.893.000

-1.079.000

814.000

-814.000

0

Bestemmingsreserve asbestsanering gem. gebouwen

13.897

13.897

13.897

13.897

13.897

Bestemmingsreserve De Reest

526.184

-16.519

509.665

-16.519

493.146

-16.519

476.627

-16.519

460.108

Bestemmingsreserve accommodatiebeleid

1.368.541

495.198

-19.000

1.844.739

495.198

-19.000

2.320.937

495.198

-19.000

2.797.135

495.198

-19.000

3.273.333

Bestemmingsreserve uitbr. investeringen 1999-2005 excl. Meerpaal

1.576.279

-116.084

1.460.195

-116.084

1.344.111

-116.084

1.228.027

-116.084

1.111.943

Bestemmingsreserve werkgevers- / werknemersactiviteiten

62.700

62.700

62.700

62.700

62.700

Bestemmingsreserve verbetering dienstverlening 2015-2018

113.267

43.000

156.267

156.267

156.267

156.267

Bestemmingsreserve ICT

103.731

103.731

103.731

103.731

103.731

Bestemmingsreserve huisvesting gemeentehuis

19.065.188

-1.089.943

17.975.245

-1.089.943

16.885.302

-1.089.943

15.795.359

-1.089.943

14.705.416

Bestemmingsreserve Eigen risicodragerschap WGZ en ZW

151.310

151.310

151.310

151.310

151.310

Bestemmingsreserve Precariobelasting 2018/2025

297.644

297.372

595.016

397.372

992.388

-2.628

-400.000

589.760

-300.000

289.760

Bestemmingsreserve Bijdrage N23/N305/Passage Dronten

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Dierenweide

671.442

671.442

671.442

671.442

671.442

Bestemmingsreserve De Zuid - Walvisstraat

2.753.654

-46.672

2.706.982

-46.672

2.660.310

-46.672

2.613.638

-46.672

2.566.966

Bestemmingsreserve zware beschoeiingen

90.437

90.437

90.437

90.437

90.437

Bestemmingsreserve kapitaallasten scholencomplex Dronten - West

55.527

-5.691

49.836

-5.691

44.145

-5.691

38.454

-5.691

32.763

Bestemmingsreserve onderwijsstation

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Sportbeleid 2018 - 2021

333.235

333.235

333.235

333.235

333.235

Bestemmingsreserve kap.lasten Nieuwbouw Overboord

1.217.468

-148.762

1.068.706

-138.659

930.047

-138.659

791.388

-138.659

652.729

Bestemmingsreserve Kunstaankopen openbare ruimte

20.000

10.000

30.000

10.000

40.000

10.000

50.000

10.000

60.000

Bestemmingsreserve Meerpaal gebouw

7.584.670

-535.411

7.049.259

-535.411

6.513.848

-535.411

5.978.437

-535.411

5.443.026

Bestemmingsreserve MFG 2 Biddinghuizen

276.350

20.000

-6.250

290.100

20.000

-6.250

303.850

20.000

-6.250

317.600

20.000

-6.250

331.350

Bestemmingsreserve Speelruimteplan

122.000

122.000

122.000

122.000

122.000

Bestemmingsreserve realisatie MFC Swifterbant

3.065.641

3.065.641

3.065.641

-91.748

2.973.893

-91.748

2.882.145

Bestemmingsreserve Sociaal Domein

2.100.000

-1.900.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Bestemmingsreserve WWB inkomensdeel

1.485.013

1.485.013

1.485.013

1.485.013

1.485.013

Bestemmingsreserve knelpunten Inburgering

77.922

77.922

77.922

77.922

77.922

Subtotaal Bestemmingsreserves

44.031.049

3.760.198

-3.842.999

0

43.948.248

937.198

-3.005.896

0

41.879.550

537.198

-3.546.644

0

38.870.104

539.826

-3.181.644

0

36.228.286

VOORZIENINGEN

Voorziening APPA

1.400.670

1.400.670

1.400.670

1.400.670

1.400.670

Voorziening wachtgeld wethouders

255.770

255.770

255.770

255.770

255.770

Voorziening eigen risico personeel

0

0

0

0

0

Voorziening algemeen onderhoud gem. gebouwen

4.812.639

770.553

-95.000

5.488.192

770.553

-95.000

6.163.745

770.553

-95.000

6.839.298

770.553

-95.000

7.514.851

Voorziening onderhoud wegen

7.034.246

2.200.673

-1.947.500

7.287.419

2.200.673

-2.944.500

6.543.592

2.200.673

-2.944.500

5.799.765

2.200.673

-2.946.000

5.054.438

Voorziening renovatie openbare verlichting

265.687

265.687

265.687

265.687

265.687

Voorziening onderhoud bruggen

693.761

277.000

-320.382

650.379

277.000

-239.258

688.121

277.000

-273.831

691.290

277.000

-176.860

791.430

Voorziening inventaris gemeentelijke binnensportaccommodaties

60.676

50.000

-50.000

60.676

50.000

-50.000

60.676

50.000

-50.000

60.676

50.000

-50.000

60.676

Voorziening onderhoud/beheer riolering

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

Voorziening rioolbeheer

18.854.131

660.147

125.881

19.640.159

660.147

125.881

20.426.187

660.147

125.881

21.212.215

660.147

125.881

21.998.243

Voorziening afvalstoffenheffing

298.085

62.701

-94.285

266.501

62.701

-92.804

236.398

62.701

-92.123

206.976

62.701

-92.123

177.554

Subtotaal Voorzieningen

34.075.665

4.021.074

-2.381.286

0

35.715.453

4.021.074

-3.295.681

0

36.440.846

4.021.074

-3.329.573

0

37.132.347

4.021.074

-3.234.102

0

37.919.319

VOORZIENING DUBIEUZE DEBITEUREN

Voorziening dubieuze debiteuren Algemene dienst

459.693

102.991

562.684

102.991

665.675

102.991

768.666

102.991

871.657

Voorziening dubieuze debiteuren Sociale zaken

2.040.036

2.040.036

2.040.036

2.040.036

2.040.036

Subtotaal Voorzieningen dubieuze debiteuren

2.499.729

102.991

0

0

2.602.720

102.991

0

0

2.705.711

102.991

0

0

2.808.702

102.991

0

0

2.911.693

BESTEMMINGSRESERVES GREX

Bestemmingsreserve MFC Swifterbant

258.483

258.483

258.483

258.483

258.483

Bestemmingsreserve financiele buffer GREX het Palet

1.630.200

1.630.200

1.630.200

1.630.200

1.630.200

Bestemmingsreserve niet afgesloten exploitaties

4.221.203

4.221.203

4.221.203

4.221.203

4.221.203

Subtotaal Bestemmingsreserves GREX

6.109.886

0

0

0

6.109.886

0

0

0

6.109.886

0

0

0

6.109.886

0

0

0

6.109.886

VOORZIENINGEN GREX

Voorziening De Graafschap 1e fase 231

1.951.201

11.429

1.962.630

11.429

1.974.059

11.429

1.985.488

11.429

1.996.917

Voorziening de West kantoorvilla's complex 115

4.540

78

4.618

78

4.696

78

4.774

78

4.852

Voorziening Risico De Poort van Dronten 161

6.453.534

173.030

6.626.564

173.030

6.799.594

173.030

6.972.624

173.030

7.145.654

Voorziening Havenkade-HZ 127

242.011

10.017

252.028

10.017

262.045

10.017

272.062

10.017

282.079

Voorziening De Voor 240

41.245

584

41.829

584

42.413

584

42.997

584

43.581

Subtotaal Voorzieningen GREX

8.692.531

0

0

195.138

8.887.669

0

0

195.138

9.082.807

0

0

195.138

9.277.945

0

0

195.138

9.473.083

RECAPITULATIE RESERVES EN VOORZIENINGEN

- Algemene reserve

40.809.673

0

-3.075.800

0

37.733.873

0

0

0

37.733.873

0

0

0

37.733.873

0

0

0

37.733.873

- Bestemmingsreserves

44.031.049

3.760.198

-3.842.999

0

43.948.248

937.198

-3.005.896

0

41.879.550

537.198

-3.546.644

0

38.870.104

539.826

-3.181.644

0

36.228.286

- Gerealiseerd resultaat (na mutaties in reserves)

0

0

0

0

- Voorzieningen

34.075.665

4.021.074

-2.381.286

0

35.715.453

4.021.074

-3.295.681

0

36.440.846

4.021.074

-3.329.573

0

37.132.347

4.021.074

-3.234.102

0

37.919.319

- Voorzieningen dubieuze debiteuren

2.499.729

102.991

0

0

2.602.720

102.991

0

0

2.705.711

102.991

0

0

2.808.702

102.991

0

0

2.911.693

Subtotaal Algemene dienst

121.416.115

7.884.263

-9.300.085

0

120.000.294

5.061.263

-6.301.577

0

118.759.980

4.661.263

-6.876.217

0

116.545.026

4.663.891

-6.415.746

0

114.793.171

- Algemene reserve

0

0

0

0

0

- Bestemmingsreserves

6.109.886

0

0

0

6.109.886

0

0

0

6.109.886

0

0

0

6.109.886

0

0

0

6.109.886

- Gerealiseerd resultaat (na mutaties in reserves)

0

0

0

0

0

- Voorzieningen

8.692.531

0

0

195.138

8.887.669

0

0

195.138

9.082.807

0

0

195.138

9.277.945

0

0

195.138

9.473.083

- Voorzieningen dubieuze debiteuren

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal Grondexploitatie

14.802.417

0

0

195.138

14.997.555

0

0

195.138

15.192.693

0

0

195.138

15.387.831

0

0

195.138

15.582.969

Totaal generaal gemeente Dronten

136.218.532

7.884.263

-9.300.085

195.138

134.997.849

5.061.263

-6.301.577

195.138

133.952.673

4.661.263

-6.876.217

195.138

131.932.857

4.663.891

-6.415.746

195.138

130.376.140

ga terug