Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Afval

Activiteiten voor een afvalloze samenleving (€ 15.000 en bedrag p.m. incidenteel, 2020, nadeel)

De jeugd heeft de toekomst en jong geleerd is oud gedaan. Om de ingezette koers naar minder restafval en uiteindelijk een afvalloze samenleving voort te zetten wordt ingezet op maatregelen die afvalpreventie en afvalscheiding op scholen bevorderen.
We zetten in op afvalloze scholen waarbij scholen streven naar zo min mogelijk afval en het afval dat ontstaat zo goed mogelijk te scheiden. Daarbij wordt ook ingezet op educatie.

ga terug