Programma 4 Onderwijs

Onderwijshuisvesting

Onderzoek huisvesting primair onderwijs Swifterbant (€ 50.000 in 2020 en € 25.000 in 2021, incidenteel, nadeel)

Wat te bereiken?
We maken een plan van aanpak huisvesting primair onderwijs Swifterbant.
Hoe te bereiken?
We onderzoeken samen met de scholen de mogelijkheden van (nieuwe) huisvesting en komen met een scenario voor de huisvesting van het PO in Swifterbant.

ga terug