Programma 4 Onderwijs

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Ontwikkeling flexibele leerlijnen en leer-/werkplekken (€ 25.000 incidenteel, nadeel)

Wat te bereiken?
Gemeente en Onderwijs delen de maatschappelijke opdracht om kinderen en jongeren zich optimaal te laten ontwikkelen. Voor jongeren waarvan we verwachten dat zij na de middelbare school niet verder leren, gaan we flexibele ontwikkel- en leerlijnen maken.
Hoe te bereiken?
Samen met de jongeren, onderwijs, jongerenwerkers en werkgevers wordt op een laagdrempelige wijze kennis gemaakt en ervaring, kennis en kunde gedeeld om te komen tot nieuwe ontwikkelingen voor jongeren.

ga terug