Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Overzicht mutaties reserves

Lasten en Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

Mutaties reserves programma 0

-10.628

-20.367

-312

-412

-12

-12

Mutaties reserves programma 2

-674

-2.800

-

-

-

-

Mutaties reserves programma 4

-410

-495

-495

-495

-495

-495

Mutaties reserves programma 5

-652

-3.108

-42

-42

-42

-42

Mutaties reserves programma 6

-5.015

12

12

12

12

12

Mutaties reserves programma 8

-5.296

-

-

-

-

-

Subtotaal Lasten

-22.675

-26.758

-837

-937

-537

-537

Baten

Mutaties reserves programma 0

2.245

26.538

1.286

2.120

2.569

2.204

Mutaties reserves programma 1

41

41

41

41

41

41

Mutaties reserves programma 2

1.671

70

74

74

74

74

Mutaties reserves programma 3

1.334

-

-

-

-

-

Mutaties reserves programma 4

11

36

6

6

6

6

Mutaties reserves programma 5

1.076

1.645

1.132

1.122

1.214

1.214

Mutaties reserves programma 6

3.633

2.591

1.545

-355

-355

-355

Mutaties reserves programma 7

102

-

-

-

-

-

Mutaties reserves programma 8

20.255

-

-

-

-

-

Subtotaal Baten

30.368

30.921

4.084

3.008

3.549

3.184

Saldo Lasten en Baten taakveld 0.10

7.693

4.163

3.247

2.071

3.012

2.647