Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen

Lasten en Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

Algemene uitkeringen

-

351

87

87

87

-263

Bespaarde rente

-186

-

-

-

-

-

Financieringsfunctie

1.610

-1.517

-571

-721

-865

-997

Inflatiecorrectie voorzieningen

-

-195

-173

-173

-173

-173

Overige Algemene dekkingsmiddelen

625

-824

-953

-953

-953

-953

Subtotaal Lasten

2.049

-2.185

-1.610

-1.760

-1.904

-2.386

Baten

Algemene uitkeringen

57.345

58.444

60.108

60.484

60.854

61.176

Bespaarde rente

-

5.312

5.746

5.706

5.666

5.665

Dividenden

-

777

650

650

650

650

Financieringsfunctie

712

1.489

740

740

740

740

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

11.873

11.568

11.859

11.909

11.044

11.594

Overige Algemene dekkingsmiddelen

279

-

-

-

-

-

Subtotaal Baten

70.209

77.590

79.103

79.489

78.954

79.825

Saldo lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen

72.258

75.405

77.493

77.729

77.050

77.439

ga terug