Financiële positie en de toelichting

Financiële positie/structureel evenwicht

FINANCIELE POSITIE (bedragen x € 1.000)

Realisatie

Begroting na wijziging

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

STRUCTUREEL EVENWICHT

2018

2019

2020

2021

2022

2023

totaal baten

abs

107.684

105.743

105.238

105.671

105.344

106.083

totaal lasten

abs

-105.843

-119.446

-117.752

-111.408

-109.705

-108.782

resultaat exploitatie (voor mutatie reserves)

abs

1.841

-13.703

-12.514

-5.737

-4.361

-2.699

onttrekking reserves (baten)

abs

30.369

30.920

4.084

3.008

3.549

3.184

dotatie reserves (lasten)

abs

-22.674

-26.758

-837

-937

-537

-537

resultaat reserves

abs

7.695

4.162

3.247

2.071

3.012

2.647

totaal baten (na bestemming reserves)

abs

138.053

136.663

109.322

108.679

108.893

109.267

totaal lasten (na bestemming reserves)

abs

-128.517

-146.204

-118.589

-112.345

-110.242

-109.319

totaal resultaat (na mutatie reserves)

abs

9.536

-9.541

-9.267

-3.666

-1.349

-52

totaal baten

abs

12.814

522

103

94

221

88

totaal lasten

abs

-14.655

-14.439

-11.712

-4.161

-2.370

-840

incidenteel resultaat exploitatie (voor mutatie reserves)

abs

-1.841

-13.917

-11.609

-4.067

-2.149

-752

onttrekking uit incidenteel reserves (baten)

abs

8.624

28.544

1.943

1.030

1.479

1.114

dotatie aan incidenteel reserves (lasten)

abs

-1.595

-26.021

0

0

0

0

incidenteel resultaat reserves

abs

7.029

2.523

1.943

1.030

1.479

1.114

totaal baten (na bestemming reserves)

abs

21.438

29.066

2.046

1.124

1.700

1.202

totaal lasten (na bestemming reserves)

abs

-16.250

-40.460

-11.712

-4.161

-2.370

-840

totaal incidenteel resultaat (na mutatie reserves)

abs

5.188

-11.394

-9.666

-3.037

-670

362

totaal baten

abs

94.870

105.221

105.135

105.577

105.123

105.995

totaal lasten

abs

-91.188

-105.007

-106.040

-107.247

-107.335

-107.942

structureel resultaat exploitatie (voor mutatie reserves)

abs

3.682

214

-905

-1.670

-2.212

-1.947

onttrekking reserves (baten)

abs

21.745

2.376

2.141

1.978

2.070

2.070

dotatie reserves (lasten)

abs

-21.079

-737

-837

-937

-537

-537

structureel resultaat reserves

abs

666

1.639

1.304

1.041

1.533

1.533

totaal baten (na bestemming reserves)

abs

73.791

104.484

104.298

104.640

104.586

105.458

totaal lasten (na bestemming reserves)

abs

-69.443

-102.631

-103.899

-105.269

-105.265

-105.872

totaal structureel resultaat (na mutatie reserves)

abs

4.348

1.853

399

-629

-679

-414

Structurele exploitatieruimte (BBV)

%

4,6

1,8

0,4

- 0,6

- 0,6

- 0,4