Programma 1 Veiligheid

Verbonden partijen per programma

Verbonden partij

Type

Jaarlijkse bijdrage

Veiligheidsregio Flevoland

Gemeenschappelijke regelingen

€ 1.732.659