Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Beleidsindicatoren (BBV)

Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting
en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling.
Via het verplichte dashboard van Waarstaatjegemeente.nl zijn nog meer gegevens beschikbaar.
In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma van onze gemeente vergeleken met Nederland:

PRG

Indicator

Eenheid

Periode

Regio

Waarde

Bron

Omschrijving

0

Nieuwbouw woningen

aantal per 1.000 woningen

2016

Dronten

6,20

ABF-Systeem Woningvoorraad

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen

Nederland

7,20

0

Woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

2019

Dronten

687,00

COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten

Nederland

669,00

0

Woonlasten meerpersoonshuishoudens

euro

2019

Dronten

687,00

COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten

Nederland

739,00

0

WOZ-waarde woningen

duizend euro

2018

Dronten

206,00

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

De gemiddelde WOZ waarde van woningen 2014-2018

Nederland

230,00