Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Verbonden partijen per programma

Verbonden partij

Type

Jaarlijkse bijdrage

Alliander N.V.

Vennootschappen/Coöperaties

n.v.t.

Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT)

Gemeenschappelijke regelingen

€ 652.000

Het Flevolands Archief (HFA)

Gemeenschappelijke regelingen

€ 91.707

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Verenigingen

€ 50.000

Vitens N.V.

Vennootschappen/Coöperaties

n.v.t.